Ludzie się zmieniają, gór nie – Tylmanowskie Wspomnienia II

W albumie Tylmanowskie Wspomnienia II, w jego poszczególnych rozdziałach, zaprezentowano, przekrojowo dzieje tylmanowskiej społeczności. Choć zdjęcia zostały pogrupowane tematycznie, to znajdziemy wśród nich fotografie z różnych okresów historycznych: sprzed I wojny światowej, z I wojny światowej, 20-lecia międzywojennego, lat II wojny światowej, z okresu powojennego, aż po te nam bardziej współczesne. Niniejszy album jest odbiciem przeszłości, kontynuatorem kultury i pamiątką dla kolejnych pokoleń mieszkańców Tylmanowej.

Wspomnienia są tym co nas kształtuje, buduje, świadczy o naszej przeszłości i korzeniach. Jednoczą daną wspólnotę ludzi. Są wyrazem naszej tożsamości. Wspominając pamiętamy. Przeglądając zatem ten album pamiętajmy o naszych przodkach, naszej tylmanowskiej historii, tradycji i dziejach i bądźmy dumni.

Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej pozyskał na realizację albumu środki z programu „Patryiotyzm Jutra”  z Muzeum Historii Polski.
„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 roku. Program służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski i wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.

19 lipca 2019
16 lipca 2019
13 lipca 2019