Lubań Tylmanowa się zwija ;)

Lubań Tylmanowa się zwija – ale spokojnie jak na razie zwijana jest murawa, bo sportowo sytuacja jest całkowicie odmienna. Rozgrywki w rundzie jesiennej  Lubań zacznie w Lidze Okręgowej po awansie z Klasy A meczem z Płomieniem Limanowa. Inauguracja  i pierwszy mecz w lidze okręgowej już 12 sierpnia 2023 na boisku w Limanowej.

Gmina Ochotnica Dolna pozyskała fundusze na remont boiska  z programu Polski Ład: „Szczęśliwa gmina – miejsce rozwoju turystyki , sportu i rekreacji”. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa boiska piłkarskiego przy szkole im. Mjr. H. Sucharskiego w Tylmanowej, wraz z wymianą nawierzchni oraz budową piłko chwytów. W ramach realizacji inwestycji wykonana zostanie przebudowa płyty istniejącego boiska piłkarskiego, wybudowane zostaną nowe odcinki ogrodzenia boiska, tzw. piłko chwyty, zmienione zostanie ukształtowanie terenu w związku z budową ogrodzenia, wykonane zostaną rekultywacje terenów zieleni po zakończeniu prac budowlanych. W ramach przygotowania inwestycji niezbędne będą rozbiórki: istniejących ogrodzeń, nawierzchni boiska oraz fragmentu nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej. Dla fragmentu nowej murawy układanej w miejscu istniejącej nawierzchni z kostki brukowej, konieczna będzie także rozbiórka istniejącej i wykonanie nowej podbudowy. 

Gmina na remont boiska przeznaczy około 3,5 mln zł. Całość dofinasowania z programu szczęśliwa gmina  wynosi ponad 8 mln zł. Z czego ponad 3,5 zostało przeznaczone na remonty dróg i remonty budynków ponad 1 mln zł.

Do czasu remontu boiska mecze domowe LKS Lubań będzie odbywał w Limanowej.


24 września 2023
23 września 2023
23 września 2023