Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania

W dniu 3 kwietnia 2019 roku w siedzibie Preszowskiego Samorządowego Kraju w Preszowie obradował Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Szóstemu posiedzeniu Komitetu przewodniczył Pan Bogusław Waksmundzki – Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry”.

Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zatwierdził do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego cztery mikroprojekty złożone  do biura Związku Euroregion „Tatry” w ramach drugiego naboru  przeprowadzonego w projekcie parasolowym pt. „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” z 3 osi priorytetowej Programu.

Łączna kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zatwierdzonych mikroprojektów wynosi ok. 220 tys. euro. Beneficjentami mikroprojektów są trzy polskie jednostki samorządu terytorialnego oraz jedna organizacja pozarządowa. Poniżej przedstawiamy Listę mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu parasolowego pn. „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim”, Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 (drugi nabór).

Komitet podjął także decyzję o utworzeniu listy rezerwowej składającej z sześciu mikroprojektów (Listę rezerwową  mikroprojektów publikujemy poniżej). Ich dofinansowanie zależy od pozyskania przez Euroregion „Tatry” dodatkowych środków EFRR  oraz pojawienia się oszczędności w realizowanych mikroprojektach z dziedziny edukacji  i kształcenia zawodowego. Dwa pierwsze mikroprojekty z listy rezerwowej otrzymają dofinansowanie po zawarciu aneksu do umowy dotyczącego zwiększenia środków na realizację projektu parasolowego, co nastąpi w najbliższym czasie.

Projekty z przyznanym dofinansowaniem:

  • Gmina Nowy Targ i Obec Štrba.  Transgraniczna wymiana dobrych praktyk w zakresie narciarstwa biegowego na pograniczu polsko-słowackim
  • Grupa Regionalna GOPR Grupa Podhalańska i Horská služba Pieninského národného parku Spišská Stará Ves. Kształtowanie i podnoszenie transgranicznych kompetencji ratowników GP GOPR i Horska Zachranna Sluzba
  • Miasto i Gmina Szczawnica i Mesto Spišska Belá .Wiem kim będę
  • Gmina Jabłonka i Mesto Trstená, Občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže,Trstená. Edukacja transgraniczna – KROK w przyszłość

 

http://www.pwt.euroregion-tatry.eu

 


19 lipca 2019
16 lipca 2019
13 lipca 2019