„ŁĄCKO FOLKLOREM KWITNĄCE” PRZY WSPARCIU MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM KULTURY SOKÓŁ

W Łącku w sali miejscowego Oddziału Związku Podhalan w poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. podsumowany został projekt „Łącko folklorem kwitnące”. Został on zrealizowany przez Stowarzyszenie Promocji Tradycji i Kultury Ludowej KIYRPECKI w Łącku, przy pomocy budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego 2018, dzięki wsparciu MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.
Podczas spotkania podpisane zostały dokumenty potwierdzające zakończenie tego projektu, a także przekazanie zakupionych materiałów i sprzętów. Z ramienia naszej instytucji w tej uroczystości uczestniczyli: dyrektor Antoni Malczak i Marek Harbaczewski – jako koordynator projektu z ramienia MCK SOKÓŁ. Ze strony mieszkańców Łącka obecni przy podpisaniu protokołu byli przedstawiciele Stowarzyszenia KIYRPECKI: prezes Aneta WolańskaAgnieszka GiemzikŁukasz BielMateusz Łatka i  Rafał Drabik oraz Bożena Wawrzyniak – prezes Związku Podhalan Oddział w Łącku.

Zadanie zgłoszone przez Anetę Wolańską – Stowarzyszenie Promocji Tradycji i Kultury Ludowej KIYRPECKI w Łącku.

Projekt „Łącko folklorem kwitnące” został napisany z myślą o wzmocnieniu działań, mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego GÓRALI ŁĄCKICH. Był on skierowany do mieszkańców gminy Łącko, a na celu miał szeroko pojętą edukację regionalną, integrację mieszkańców  (również środowiska osób niepełnosprawnych), oraz wzbogacenie oferty kulturalnej gminy. W ramach realizacji zadania zorganizowano warsztaty stacjonarne oraz wyjazdowe dla uczestników projektu. Zajęcia dotyczyły historii i kultury tradycyjnej regionu (muzyka, taniec, rzemiosło, obyczajowość, zwyczaje i obrzędy i inne).

W ramach projektu oprócz warsztatów zrealizowano następujące działania:

  • zakup instrumentów,
  • odtworzenie dawnych strojów oraz zlecenie ich wykonania,
  • wydanie materiałów promujących działania projektowe.

źródło: http://mcksokol.pl/


16 czerwca 2019
14 czerwca 2019
12 czerwca 2019