Kontynuacja ścieżki rowerowej wokół Tatr

Dwór w Tylmanowej na liście rezerwowej

Komitet Monitorujący Programu Interreg Polska-Słowacja zdecydował o dofinansowaniu 13 projektów, na które łącznie przeznaczono 23,8 mln euro dostępnych w konkursie. Ponadto dzięki decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju o zwiększeniu budżetu programu Polska-Słowacja, szansę na realizację otrzyma także kolejnych 17 projektów z listy rezerwowej. Komitet obradował 25 – 26 czerwca br. w Wiśle.

Członkami Komitetu z terenu Podhala są: Euroregion TATRY – Bogusław Waksmundzki, Michał Stawarski, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY – Agnieszka Pyzowska, Związek Podhalan – Andrzej Skupień, Andrzej Buńda.

Wybrane 13 projektów przyniesie polsko-słowackiemu pograniczu m.in. ponad 600 km nowych szlaków rekreacyjnych i kilkanaście kompleksowych ofert turystycznych, takich jak tężnie solankowe w Rabce-Zdrój i gminie Jarabina po stronie słowackiej, czy 28-kilometrowy odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo.  Odnowione będą także kolejne obiekty historyczne. Obok wzmocnienia poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego inwestycje podniosą atrakcyjność  turystyczną pogranicza.

W ramach projektów wybranych do dofinansowania zaangażowanych jest 49 partnerów z Polski i Słowacji – w większości samorządy (miasta, gminy, powiaty pogranicza) lub ich stowarzyszenia, a  także muzea, leśnictwa, organizacje turystyczne, organizacja kościelna, park narodowy, uniwersytet.

Projekty zatwierdzone:

Gmina Rabka-Zdrój
RÓŻNE OBLICZA WODY – rabczańska solanka i jarabiński przełom jako elementy dziedzictwa przyrodniczego polsko-słowackiego pogranicza
Obec Jarabina  kwota 571 149,89 €

Gmina Kościelisko
Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza
Partner – Mesto Tvrdošín  kwota dofinansowania 2 649 709,39 €

Tatrzański Park Narodowy
Człowiek w Tatrach – Tatry w człowieku – historia eksploracji Tatr jako wspólne dziedzictwo kulturowe Polski i Słowacji
Partner-  Miasto Poprad i  Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
1 642 610,22 €

Gmina Miasto Zakopane
Zakopane – Miasto Wysokie Tatry tatrzańskie ścieżki rowerowe
Partner  Mesto Vysoké Tatry
1 618 550,28 €

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o.
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III
Partnerzy-  Mesto Spišská Belá  Gmina Czarny Dunajec  Gmina Miasto Nowy Targ  Gmina Nowy Targ  Gmina Łapsze Niżne
Obec Hniezdne –  Obec Huncovce  Obec Velka Lomnica
Kwota dofinasowania   4 000 611,55 €

Znany już mieszkańcom i turystom polsko-słowackiego pogranicza projekt ,,Szlak wokół Tatr” (prowadzony w kilku etapach od 2015 roku) zyska dodatkowych 28 km nowych tras. To pozwoli na zamknięcie 250-kilometrowej pętli tras narciarskich, rowerowych i biegowych, biegnących wokół Tatr. Poszczególne odcinki prowadzą do różnych miejsc i śladów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza. Powstaną dodatkowe strefy wypoczynku dla rowerzystów, zlokalizowane w sąsiedztwie ciekawych miejsc i atrakcji przyrodniczych, jak np. rezerwat Bór, czy jezioro w Krauszowie. Projekt ten prowadzi Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tatry we współpracy z polskimi i słowackimi gminami, przez których tereny biegną ścieżki Szlaku wokół Tatr.

Lista zatwierdzonych projektów dostępna jest na stronie: pl.plsk.eu.

Historyczno – kulturowo – przyrodniczy szlak wokół Tatr to wspólny PL-SK markowy produkt turystyczyny,który zakłada realizację liczącej ponad 250km pętli wokół Tatr z trasami narciarskimi, rowerowymi, biegowymi. Przebiega ona przez położone po obu stronach Tatr historyczno – kulturowe krainy Podhala,Orawy,Liptowa i Spisza.W I etapie w latach 2014-2015 wybudowano ponad 93km dróg rowerowych. W II etapie powstaje 60km ścieżek rower. III etap skoncentrowany jest na rozbudowie infrastruktury rowerowej – powstanie 25,84km nowych ścieżek, które prowadzą do unikatowych miejsc na pograniczu w Gminie Czarny Dunajec, Gminie Nowy Targ, mieście Nowy Targ lub uzupełniają wcześniej wykonane trasy łącząc je w nieprzerwane odcinki (miasto Spiska Bela, obec Huncovce, Hniezdne, Velka Lomnica). Wyremontowany zostanie też odcinek ścieżki na granicy Kacwin – Wielka Frankowa. Partnerzy wykonają też infrastrukturę dla rowerzystów. Wykorzystują zabytkowe obiekty, które dzięki renowacji zostaną zachowane i uzyskają nowe funkcje (stuletnia stacja kolejowa w Podczerwonem, 2 spichlerze spiskie w Kacwinie). Użytkownicy Szlaku uzyskają też specjalne miejsca odpoczynku bezpośrednio na trasie Szlaku – oaza wypoczynku nad jeziorem w Krauszowie, strefa relaksu w Nowym Targu, interaktywna ekspozycja przyrodnicza w Łapszach Niżnych.Oddziaływanie części inwestycyjnej projektu na znaczną część obszaru wsparcia po jednej i drugiej stronie granicy wzmocnią działania promujące Szlak oraz walory pogranicza (konkursfoto, publikacje, kampania promocyjna, karta dla rowerowych odkrywców pogranicza). W efekcie mieszkańcy i turyści otrzymują transgran. produkt,który pozwala im bezpiecznie podróżować na rowerze po pograniczu i równocześnie poznawać miejsca dotąd niedostępne o niepowtarzalnych walorach histor.,kultur. i przyrod. Podniesie to znacząco atrakcyjność turystyczną pogranicza i będzie stanowiło odpowiedź na aktualne potrzeby związane z rozwojem alternatywnych,proekologicznych form podróżowania i rodzinnej rekreacji.

 

Komitet Monitorujący Programu Interreg Polska – Słowacja projekt Gminy Ochotnica Dolna złożony wraz z partnerem słowackim pn. „W dolinie Dunajca – ochrona i odnowa zabytków pogranicza polsko – słowackiego: dworu w Tylmanowej i klasztoru w Czerwonym Klasztorze” przewiduje dotację środków finansowych na renowację zabytkowego dworu, w wysokości ok. 8,5 miliona złotych ocenił pozytywnie jednak znalazł się on na liście rezerwowej gdzie będzie oczekiwał na realizację po uruchomieniu przez Ministra Inwestycji i Rozwoju dodatkowych środków.


15 lutego 2019
14 lutego 2019
7 lutego 2019