Konkurs na realizację zadań w ramach środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2019 roku rozstrzygnięty!

Umiem pływać” oraz zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej

Dofinansowywane zostały następujące zadania:

  • Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
  • Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Ministerstwo przeznaczyło na ten cel ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w roku 2019 kwotę 24 250 000 zł.

O przyznanie dofinansowania w ramach realizacji zadań mogły ubiegać się:

  • kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
  • inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • jednostki samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie w ramach programu „Umiem pływać” uzyskał Urząd Gminy Szczawnica w wysokości 30 tyś. zł.

18 września 2019
18 września 2019
17 września 2019