Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu

W związku z wystąpieniem w ostatnich tygodniach intensywnych opadów śniegu na terenie powiatu nowotarskiego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu przypomina o konieczności zapewnienia systematycznego odśnieżania dachów, aby nie dopuścić do przeciążenia konstrukcji dachowych, a tym samym nie doprowadzić do katastrof budowlanych.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zwraca uwagę, iż na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa obowiązek zapewnienia właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych wynikających z ustawy Prawo budowlane.


16 sierpnia 2019
16 sierpnia 2019
13 sierpnia 2019