„Jeżdżę z głową” zapisy – Ochotnica Dolna

Gmina Ochotnica Dolna planuje zorganizować zajęcia dla 72 uczniów klas II-IV szkół podstawowych, nie umiejących jeździć na nartach/snowboardzie, według poniższego:

 1. Zajęcia rozpoczną się 4-go lutego  – (o ile warunki atmosferyczne na to pozwolą) na wyciągu narciarskim „Stajkowa” w Krościenku nad Dunajcem.
 2. Każdy uczeń odbędzie 16-godzinny kurs nauki jazdy na nartach albo snowboardzie (w zależności od preferencji uczniów i możliwości organizacyjnych) pod nadzorem instruktora.
 3. Jeden kurs to 6 wyjazdów po 3 lub 2,5 godziny zegarowe dwa razy w tygodniu i będzie zakończony egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności.
 4. Dla każdego ucznia wypożyczymy sprzęt narciarski (narty i kijki lub deska snowboardowa + kask).
 5. W ramach projektu zapewniamy dla każdego z uczestników:
 • transport od miejsca zbiórki i z powrotem,
 • karnety na wyciąg,
 • sprzęt narciarski lub snowboardowy,
 • opiekę wychowawców w czasie transportu,
 • instruktora nauki jazdy (1 instruktor na 12 osób)
 • ubezpieczenie NNW.
 1. Rodzice uczniów biorących udział w projekcie poniosą częściowy koszt realizacji zajęć w wysokości: 100 zł za 1 ucznia.

Deklaracje uczestnictwa należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza do dnia 30 stycznia br.

27 maja 2020
23 maja 2020
22 maja 2020