„Jeżdżę z głową” – zajęcia nauki jazdy na nartach i snowbordzie

Dofinansowanie dla Gminy Ochotnica Dolna

Gmina Ochotnica Dolna pozyskała środki na zajęcia nauki jazdy na nartach i snowboardzie. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony przez gminę. W efekcie 72 uczniów z klas III i IV szkół podstawowych będzie miało możliwość odbycia 16 – godzinnego kursu nauki jazdy na nartach lub snowboardzie pod nadzorem instruktora. Rozpoczęcie zajęć w ramach programu „Jeżdżę z głową” przewidywane jest na 26 stycznia na wyciągu narciarskim Stajkowa w Krościenku nad Dunajcem, o ile warunki pogodowe będę korzystne.

Kurs składa sie z 5 wyjazdów zaplanowanych co drugi dzień. Pierwsze 4 wyjazdy będą przebiegać następująco: 1,5 godziny zajęć, następnie przerwa na gorący posiłek i znów 1,5 godziny jazdy. Ostatni – piąty wyjazd do Krościenka będzie się różnił od wcześniejszych. Zajęcia potrwają dłużej, bo 4 godziny i będą połączone z egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności.

W ramach projektu organizatorzy każdemu z uczestników zapewniają:

Transport od szkoły i do szkoły

Sprzęt narciarski lub snowboardowy

Gorący posiłek w przerwie pomiędzy zajęciami

Opiekę wychowawców w czasie transportu

Instruktora nauki jazdy – 1 instruktor na 12 osób

Ubezpieczenie NW

Rodzice uczniów biorących udział w projekcie poniosą częściowe koszty realizacji zajęć w wysokości 80 zł za ucznia.

Deklaracje uczestnictwa należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza do dnia 19 stycznia br. Ilość miejsc ograniczona, dlatego w przypadku większej liczby chętnych uczniów, pierwszeństwo będą mieli uczniowie klas czwartych.

Wzór deklaracji na stronie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna


14 marca 2023
13 marca 2023
13 marca 2023