Jak głosowaliśmy w wyborach do Sejmu i Senatu?

Senatorem został Jan Hamerski. Prawo i Sprawiedliwość - 8 mandatów, Platforma Obywatelska - 1 mandat, Kukiz`15 - 1 mandat

Frekwencja w Gminie Ochotnica Dolna wyniosła 48.5%. Najwięcej kart do głosowania wydano w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej – Centrum (frekwencja 54.52%). W całej gminie na ponad 3 tys. oddanych głosów 100 było nieważnych.

Spośród trzech kandydatów ubiegających się o miejsce w senacie najlepszy wynik w Gminie Ochotnica Dolna uzyskał Jan Hamerski startujący z listy KW Prawo i Sprawiedliwość (2172 głosy – 72.62%), najwięcej głosów bo aż 80,46% wszystkich oddanych głosów dostał w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ochotnicy Dolnej – Młynne  w obwodowej komisji nr 3. Na drugim miejscu znalazł się Bogusław Waksmundzki startujący z listy KWW Razem Podhale Spisz Orawa (452 głosy – 15.11%). Trzecie miejsce zdobył dotychczasowy senator Stanisław Hodorowicz (367 głosów – 12.27%) startujący z listy KW Platforma Obywatelska.

W Gminie Krościenko nad Dunajcem frekwencja wyniosła 49,33% najwięcej głosów zdobył Bogusław Waksmundzki (49,09%)
W Gminie Szczawnica  frekwencja wyniosła 46,78% najwięcej głosów zdobył Jan Hamerski (56,56%)
W Gminie Czorsztyn frekwencja wyniosła 45,70% najwięcej głosów zdobył Jan Hamerski (49,19%)
W Gminie Nowy Targ frekwencja wyniosła 44,08% najwięcej głosów zdobył Jan Hamerski (53,75%)
W Gminie Łapsze Niżne frekwencja wyniosła 39,85% najwięcej głosów zdobył Jan Hamerski (51,96%)

W wyborach do senatu w okręgu nr 36 w do którego należą powiaty nowotarski, tatrzański i limanowski zwyciężył z dużą przewagą głosów Jan Wincenty Hamerski, którego poparło ponad 60% głosujących, Stanisław Andrzej Hodorowicz uzyskał 24,07%, Bogusław Waksmundzki 15,55%.

Jan Hamerski – Urodzony 15 września 1951 r.  w Szczawnicy. Historyk, nauczyciel. Członek partii Prawo i Sprawiedliwość. Radny Województwa Małopolskiego, b. burmistrz Szczawnicy, b starosta nowotarski. Honorowy Prezes Zarządu Podhalan. w latach 2002–2006 starosta nowotarski, od 2002 do 2008 prezes Związku Podhalan. Został wybrany do izby wyższej polskiego parlamentu, otrzymując 86 955 głosów.

W OKW numer 14 wybieranych jest 10 posłów reprezentujących ponad 784 tysiące mieszkańców tego rejonu. Prawo i Sprawiedliwość – 8 mandatów, Platforma Obywatelska – 1 mandat, Kukiz`15 – 1 mandat. Do sejmu VIII kadencji najprawdopodobniej z okręgu nr 14 (obejmującego powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski i tatrzański) dostali się:

Barbara Bartuś (PiS) – Poseł na Sejm VI i VII kadencji. Urodzona 3 lipca 1967 roku w Gorlicach. Mieszka w Lipinkach. Ukończyła studia na kierunki administracja na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim. Do 1999 roku należała do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Następnie pracowała w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Gorlicach. Była radną gminy Lipinki II kadencji. W styczniu 2005 roku wstąpiła do Prawa i Sprawiedliwości. W 2006 została wybrana do rady powiatu gorlickiego. W 2009 i 2014 roku bez powodzenia kandydowała do Parlamentu Europejskiego. W tych wyborach zdobyła drugi wynik w okręgu – 20 725 głosów. Strona www

Elżbieta Borowska(Kukiz `15) – Urodzona w Gorlicach w 1988 roku. Zamieszkała w Kobylance. Nie przynależy do żadnej partii politycznej. Absolwentka Liceum im. Marcina Kromera w Gorlicach oraz Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem). Trzykrotna stypendystka Centrum in. Jana Pawła II. Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc na uniwersytecie organizację promującą patriotyzm oraz rozwijającą wiedzę i umiejętności zawodowe młodych ekspertów w zakresie bezpieczeństwa. Udzielała się także w organizacjach pozarządowych zajmujących się niepełnosprawnymi (m.in. koordynując ceremonię otwarcia Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w 2010 roku) oraz odbywając staż w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego zajmując się tam kwestiami bezpieczeństwa. Obecnie doktoryzuje się na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego na Kresach, a także prowadzi badania naukowe dotyczące polityki kulturalnej oraz patologii w administracji publicznej. Zdobyła 8 115 głosów. Strona www

Andrzej Czerwiński (PO) -Urodził się w Nowym Sączu. Ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz szereg kursów  z zakresu organizacji i zarządzania. Posiada uprawnienia do rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa oraz do zarządzania nieruchomościami.W latach 1979 – 1989 pracował w Zakładzie Energetycznym Kraków – Rejon w Nowym Sączu. Następnie przez pięć lat prowadził własną firmę. W latach 1994-2001 pełnił funkcję prezydenta miasta Nowego Sącza. W wyborach parlamentarnych w 2001 roku został wybrany posłem na Sejm RP. W kolejnych elekcjach ponownie zyskiwał zaufanie wyborców i piastował mandat posła. Przez dwie kadencje pracował w komisji skarbu państwa.   W obecnej kadencji Sejmu RP Andrzej Czerwiński jest przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do spraw Energetyki i Surowców Energetycznych, pracował nad kluczowymi projektami ustaw dotyczącymi utworzenia konkurencyjnego rynku energii elektrycznej i gazu m. in. ustawie o obowiązku sprzedaży energii na giełdach energii, ustawie o efektywności energetycznej, ustawie o inteligentnych sieciach, a także nad tzw. „małym trójpakiem” i ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii.  ​W czerwcu 2015 roku otrzymał nominację na ministra Skarbu Państwa. Obecnie poparło go 17 487 wyborców. Strona www

Jan Duda (PiS) – ur. 17 maja 1960r., pochodzi z sądeckiego rodu Dudów. Rolnik, przedsiębiorca, dyplomowany specjalista od mechaniki samochodowej, górnictwa, protokołu dyplomatycznego i prawa samorządowego. Od 38. lat prowadzi gospodarstwo rolne w Gołkowicach Górnych, Rdziostowie i Nowym Sączu, właściciel firmy usługowo doradczej ”FUD EKO” realizującej projekty unijne w ramach POKL, współwłaściciel i prezes Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Spółka Właścicieli Sp. z o.o. w Rdziostowie. Od 17. roku życia związany z ruchem niepodległościowym. Zajmował się m.in. kolportażem podziemnych wydawnictw. W 1980 r. współzakładał rolniczą Solidarność. W czasie stanu wojennego organizował akcje wspierania rodzin aresztowanych działaczy. Był jednym z inicjatorów odrodzenia Solidarności rolniczej. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Wojewódzkiej „Solidarności” Rolników Indywidualnych. Po reformie samorządowej w 1998 r. został radnym powiatowym z listy AWS– Przewodniczącym Rady Powiatu Nowosądeckiego. Był inicjatorem uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego i Rad Gminnych Sądecczyzny nadającej Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Ziemi Sądeckiej. Aktualnie Przewodniczący Rady Powiatowej Solidarności RI w Nowym Sączu i Członek Prezydium Rady Krajowej. Od 16. lat w ramach upowszechniania kultury, współfinansuje publikacje albumowe nowosądeckich artystów. Jest członkiem założycielem Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego i Akcji Katolickiej. Za działalność społeczną i patriotyczną był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Rodzina: żona Małgorzata – biolog, Kierownik Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu, synowie: Maciej – student Fizjoterapii (PPWSZ w Nowym Targu) i Ekonomii (PWSZ w Nowym Sączu), Marcin – student Ekonomii (UE w Krakowie), córka Katarzyna – studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Razem mieszkają w Rdziostowie, gmina Chełmiec, powiat nowosądecki. W niedzielę zdobył 9 110 głosów. Facebook

Wiesław Janczyk (PiS) –Poseł na Sejm VI i VII kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Urodzony 17 kwietnia 1964 roku w Chomranicach (województwo małopolskie). Mieszka w Męcinie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku filologia polska. Ukończył także podyplomowe studia na kierunku rachunkowość i zarządzenie finansami w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Pracował w oddziale Banku Gospodarki Żywnościowej w Nowym Sączu m.in. na stanowisku zastępcy dyrektora odpowiedzialnego za pion handlowy i współpracę z klientami korporacyjnymi i detalicznymi. Był prezesem ZEW Niedzica S.A. następnie wiceprezesem REMAG S.A., odpowiedzialnym za sprawy handlowe i współpracę z zagranicą. W Sejmie pracuje w Komisji Finansów Publicznych i w podkomisji stałej ds. Instytucji Finansowych, której jest przewodniczącym. Obecnie poparło go 16 349. Strona www

Józef Leśniak (PiS) – Urodzony 6 marca 1968 roku. Radny powiatu nowosądeckiego. Przewodniczący Klubu Radny Prawa i Sprawiedliwości w radzie powiatu nowosądeckiego. Z wykształcenia politolog. Pracował w strukturach samorządowych we Francji (Villers-les-Nancy) oraz radzie generalnej departamentu Meurthe-et-Moselle. 47 lat, urodzony w Limanowej, obecnie mieszka w Małej Wsi w gminie Chełmiec pod Nowym Sączem. Politolog. Od 2010 roku radny w powiecie nowosądeckim. W wyborach do rady Powiatu w 2014 roku zdobył drugi wynik w swoim okręgu (769 głosów). W wyborach do parlamentu otrzymał 16 167 głosów. Strona www

Arkadiusz Mularczyk (lista Pis) – Poseł na Sejm V, VI i VII kadencji. Były przewodniczący klubu parlamentarnego Solidarnej Polski. Urodzony w 1971 roku w Raciborzu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, po których od 1997 roku pracował m.in. w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu. W 1999 roku zdał egzamin przed Komisją Ministerstwa Skarbu Państwa na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Rok później ukończył podyplomowe studia w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie „Prawa i Wolności Człowieka”. W 2001 roku uzyskał uprawnienia adwokata, następnie  przez cztery lata pracował w tym zawodzie. W 2005 roku, z listy PiS, został wybrany na posła V kadencji, gdzie  pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Nadzwyczajnej Komisji do spraw zmian w Kodyfikacjach. Był również przewodniczącym stałej podkomisji do spraw nowelizacji prawa karnego, członkiem Komisji Ustawodawczej i Podkomisji stałej ds. Trybunału Konstytucyjnego. W VI kadencji został członkiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka jako zastępca przewodniczącego, Komisji Ustawodawczej. Zasiada także w komisji śledczej ds. nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości. W 2009 roku bez powodzenia kandydował do Parlamentu Europejskiego. W Sejmie VII kadencji został wiceprzewodniczącym Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. Współtworzył klub parlamentarny Solidarna Polska. Równocześnie pozostał członkiem PiS, z którego jednak wkrótce został usunięty. W 2011 roku powołany w skład delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W 2012 roku współtworzył partię Solidarna Polska, był przewodniczącym klubu parlamentarnego tego ugrupowania, aż do momentu, gdy klub ten przestał istnieć 27 maja 2014 roku. Został jednak szefem powołanego koła parlamentarnego tej partii. Bez powodzenia kandydował też z jej listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego w tym samym roku. W lipcu 2014 roku został wiceprzewodniczącym nowo powołanego klubu parlamentarnego Sprawiedliwa Polska, a od marca 2015 roku działającego pod nazwą Zjednoczona Prawica. tych wyborach po raz trzeci w swojej karierze poselskiej ustanawia najlepszy wynik w okręgu nr 14 –  36 903 głosy. Strona www

Piotr Naimski (PiS) – Urodził się 2 lutego 1951 w Warszawie. Uczęszczał do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie, był harcerzem a potem komendantem 1 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Romualda Traugutta “Czarna Jedynka”. Ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskał tytuł doktora nauk przyrodniczych w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w roku 1981. Po wydarzeniach czerwca 1976 brał udział w organizowaniu pomocy dla represjonowanych robotników Radomia i Ursusa. Należał do założycieli Komitetu Obrony Robotników. Blisko współpracował z Antonim Macierewiczem (współdziałali m.in. w “Czarnej Jedynce” oraz w tzw. Gromadzie Włóczęgów, a także w redakcji drugoobiegowego miesięcznika “Głos”). W latach 1980–1981 zasiadał w radzie programowej Ośrodka Badań Społecznych Regionu Mazowsze NSZZ “Solidarność”. W 1981 wyjechał na stypendium naukowe do Nowego Jorku, podczas pobytu w USA był współorganizatorem Komitetu Pomocy “Solidarności” w Nowym Jorku. Po powrocie do Warszawy w lipcu 1984 wrócił do pracy w redakcji pism “Głos” i “Wiadomości dnia”. Po powołaniu Antoniego Macierewicza na stanowisko ministra spraw wewnętrznych rozpoczął pracę w tym resorcie. Od 1 lutego do 5 czerwca 1992 kierował Urzędem Ochrony Państwa. Brał udział w realizacji uchwały sejmowej wzywającej rząd do ujawnienia współpracowników Służby Bezpieczeństwa. Odszedł ze stanowiska po dymisji rządu Jana Olszewskiego. W latach 1992–1996 był prezesem Klubu Atlantyckiego. Od 1999 do 2001 pełnił funkcję doradcy ds. bezpieczeństwa w gabinecie politycznym premiera Jerzego Buzka. W latach 1996 do 2009 był wykładowcą oraz prodziekanem Wydziału Studiów Politycznych w WSB-NLU w Nowym Sączu. Od 23 listopada 2005 do 5 listopada 2007 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki odpowiedzialnym za bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych do Polski. W 2008 został doradcą szefa BBN i członkiem Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Kancelarii Prezydenta RP. Po śmierci Lecha Kaczyńskiego zrezygnował z tych funkcji. Później został doradcą w konserwatywnym think tanku New Direction utworzonym w Brukseli przez grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. W 2011 był jednym z członków założyciel Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W październiku 2011 został wybrany posłem na Sejm z listy Prawa i Sprawiedliwości w naszym okręgu. Obecnie zdobył trzeci wynik w okręgu – 20 408 głosów. Strona www

Anna Paluch (PiS) – Poseł na Sejm V, VI i VII kadencji. Urodzona 31 marca 1960 roku w Nowym Targu. Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Magister inżynier geodeta. Od stycznia 1991 roku członek Porozumienia Centrum, sekretarz, wiceprezes i prezes Zarządu Wojewódzkiego PC w Nowym Sączu. W latach 1991-1993 współpracownik śp. Lecha Kaczyńskiego. W partii Prawo i Sprawiedliwość od 2001 roku. W latach 2002-2006 pełnomocnik powiatowy PiS w Nowym Targu. Obecnie wiceprezes Zarządu Okręgowego partii w Nowym Sączu. W latach 1990-1998 radna gminy Krościenko, a w latach 2002-2005 radna województwa małopolskiego. 25 października otrzymała poparcie 15 049 osób. Strona www

Edward Siarka  (lista PiS) –Urodzony w 1963 roku w miejscowości Rabka. W 1988 roku ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w 2004 roku – podyplomowe z zakresu doradztwa europejskiego w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie. W latach 1998 – 2005 pełnił funkcję wójta gminy Raba Wyżna. W tym samym czasie (1998–2002 r.) był także radnym powiatu nowotarskiego. Działał w Partii Chrześcijańskich Demokratów i Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym, następnie przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości. W Sejmie VII kadencji przystąpił do klubu parlamentarnego Solidarna Polska, a następnie zajął się tworzeniem struktur powstałej w 2012 roku partii o tej nazwie na Podhalu. Objął funkcję przewodniczącego powołanej w grudniu 2013 roku rady głównej tego ugrupowania. Bezskutecznie próbował swoich sił w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. W lipcu tego samego roku zasiadł w klubie parlamentarnym Sprawiedliwa Polska, od marca 2015 działającym pod nazwą Zjednoczona Prawica. Strona www.

źródło: pl.wikipedia.org.pl, parlamentarny.pl, twojsacz.pl, parlament2015.pkw.gov.pl

 

Wybory 201519 listopada 2022
8 listopada 2022
1 listopada 2022