II sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

W dniu 6 grudnia br. odbyła się II sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. Tematem przewodnim posiedzenia był wybór członków poszczególnych komisji rady oraz ich przewodniczących. W ramach rady funkcjonować będzie dziewięć komisji stałych:

Komisja Budżetowa pod przewodnictwem Pana Marka Szarawarskiego,

Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem Pana Tomasza Rajcy,

Komisja Infrastruktury pod przewodnictwem Pan Marii Łojas-Jurkowskiej,

Komisja Edukacji Publicznej pod przewodnictwem Pani Józefy Guziak,

Komisja Kultury Rozwoju i Promocji Powiatu pod przewodnictwem Pana Roberta Furcy,

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej pod przewodnictwem Pana Jana Kuczkowicza,

Komisja Geodezji, Rolnictwa  Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pod przewodnictwem Pani Ireny Rataj,

Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli pod przewodnictwem Pana Jacka Stopki-Studenckiego,

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pod przewodnictwem Pana Pawła Waksmundzkiego.

Natomiast doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej przewodniczył będzie Pan Tadeusz Rafacz.

 

W kolejnej części posiedzenia przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym oraz zmiany w uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

Rada uchwaliła również wynagrodzenie Starosty Nowotarskiego na poziomie niezmiennym w stosunku do kwoty, którą starosta otrzymywał przed wyborami.

Rada upoważniła Starostę Nowotarskiego do sporządzenia odpowiedzi na skargę, jaką wniosła jedna z sieci aptek zaskarżając uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2018 roku. Generalnie apteki nie są przychylne postanowieniom rady, która wyznacza dla nich dyżury całodobowe. Jednakże rada czyni tak w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie nie tylko mieszkańców, ale i przebywających w naszym regionie turystów, których szczególnie duża liczba odpoczywa w miejscowościach uzdrowiskowych powiatu.

Rada wprowadziła również zmianę na stanowisku Skarbnika Powiatu Nowotarskiego. Na miejsce odwołanej skarbnik Pani Katarzyny Machaj powołano Panią Joannę Gronkowską.

Na zakończenie obrad naczelnicy poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Nowym Targu zaprezentowali zakres działalności podległych im komórek organizacyjnych.

www.nowotarski.pl


5 lutego 2021
25 stycznia 2021
18 stycznia 2021