I FORUM SŁOWACKIE

O sukcesach i porażkach w polsko-słowackiej współpracy transgranicznej rozmawiali przedstawiciele Związku Euroregion „Tatry” i Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY podczas I Forum Słowackiego, które odbyło się w ubiegłym tygodniu w Jasionce koło Rzeszowa.

Zorganizowane w dniu 25.01.2019 r. wydarzenie poświęcone było zacieśnieniu relacji sąsiedzkich obu krajów, z uwzględnieniem dotychczasowej współpracy i uwarunkowań geopolitycznych.Panele dyskusyjne dotyczyły szerokiego spektrum zagadnień gospodarczych, politycznych i społecznych  związanych ze współpracą transgraniczną.
W Forum wzięli udział przedstawiciele Związku Euroregion „Tatry” – pan Bogusław Waksmundzki i pan Michał Stawarski oraz Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY – pani Agnieszka Pyzowska. Przewodniczący Rady pan Bogusław Waksmundzki był także jednym z panelistów w trakcie dyskusji pt. „Turystyka jako podstawa gospodarki. Kolos na glinianych nogach?”.
euroregion-tatry.eu


19 lipca 2019
16 lipca 2019
13 lipca 2019