Gmina Ochotnica Dolna z Certyfikatem Pilotażowego Klastra Energii

W dniu 9 maja br zgłoszony przez Gminę Ochotnica Dolna klaster WIRTUALNA ZIELONA ELEKTROWNIA OCHOTNICA otrzymał od Ministerstwa Energii Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii.

Klastry  uczestniczące w ocenie merytorycznej miały możliwość prezentacji w siedzibie Ministerstwa Energii koncepcji funkcjonowania i rozwoju swojego klastra. Wójt Gminy Pan Stanisław Jurkowski wraz z p. Krzysztofem Ligęzą – specjalistą ds. inwestycji i Koordynator Klastra w dniu 12 kwietnia br w gmachu Ministerstwa Energii w Warszawie przedstawiali nasz klaster energii, jego dalszy rozwój oraz możliwości finansowania planowanych działań. Najwyżej ocenione projekty otrzymały Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. Certyfikat uzyskały 33 Klastry ze 115 zgłoszonych z całej Polski.

Klaster Energii WZE Ochotnica jako jeden z niewielu w Polsce doceniony został m.in. za pionierskie przedsięwzięcia w sektorze energetyki rozproszonej w skali kraju i Europy. Doceniono nasz dotychczasowy wkład oraz zaangażowanie się w jakże ważne dla kraju płaszczyzny zawiązane z ochroną środowiska (m.in. ograniczenie smogu czy niskiej emisji) oraz bezpieczeństwa energetycznego (m.in. dywersyfikacja źródeł czy magazynowanie energii). Nasze inwestycje zrealizowane z udziałem środków NFOŚiGW, MRPO, PROW i mieszkańców oraz inwestycje planowane pozwalają na realizację wszystkich założeń dotyczących klastrów energii.

Na koniec, podczas indywidualnych rozmów przedstawiciele Ministerstwa, środowisk naukowych i instytucji finansujących dodatkowo gratulowali i życzyli sukcesu oraz deklarowali pomoc organizacyjną, merytoryczną i finansową dla naszej inicjatywy.

W spotkaniu uczestniczyli: Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Doradca Ministra Andrzej Piotrowski, Dyrektor Departamentu OZE w Ministerstwie Energii. Andrzej Kaźmierski, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski, parlamentarzyści, naukowcy, eksperci i przedstawiciele klastrów z terenu całej Polski. Gminę Ochotnica Dolna reprezentowali p. Elżbieta Polczyk – Zastępca Wójta oraz p. Krzysztof Ligęza – specjalista ds. inwestycji i Koordynator Klastra.

Pan Wójt Stanisław Jurkowski wraz z całym zespołem koordynującym  wyraża wielkie zadowolenie, że nasze prawie dwuletnie pionierskie działania zakończyły się wielkim ogólnopolskim sukcesem, co gwarantuje dalszą prace w kierunku poprawy warunków życia wszystkich mieszkańców gminy.


16 stycznia 2019
16 stycznia 2019
16 stycznia 2019