Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski

Kilkudziesięciu przedstawicieli małopolskich samorządów wzięło udział w kolejnym Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, podczas którego omówiono najważniejsze sprawy województwa. W Forum uczestniczyli m.in. marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka i Anna Pieczarka, z zarządu województwa.

Nasze spotkanie jest okazją do rozmowy o problemach ważnych dla małopolskich samorządów i dla mieszkańców regionu.

– podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Inwestycje w nowoczesną infrastrukturę, walka o czyste powietrze, rozbudowa ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych były głównymi zagadnieniami poruszanymi przez marszałka Witolda Kozłowskiego podczas dzisiejszego Forum wójtów, burmistrzów i prezydentów Małopolski, które odbyło się w Bukowinie Tatrzańskiej.

W naszych działaniach wzmacniamy takie podejście do rozwoju regionu, które pozwoli rozwijać województwo dynamicznie, ale i jak najbardziej harmonijnie. Wiemy, że nie można zaniedbać potencjału żadnej gminy. Że ich wszystkie szanse rozwojowe musimy dobrze rozpoznać i jak najlepiej wykorzystać.

– dodał marszałek Kozłowski.

***

Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski działa przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji od 2000 roku. Członkami – założycielami Forum było 98 wójtów i burmistrzów z gmin województwa małopolskiego. Obecnie Forum gromadzi ponad 168 członków spotykających się na comiesięcznych zjazdach. Zgodnie ze Statutem głównym celem działania Forum jest prezentowanie opinii członków Forum w sprawach dotyczących doskonalenia poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego. Forum to opiniotwórcza grupa samorządowa, oparta na wspólnocie interesów zawodowych, niezależna od sympatii politycznych.


18 września 2019
18 września 2019
17 września 2019