Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Łącko

16 października 2017 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku odbyło się uroczyste spotkanie nauczycieli i pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którego organizatorami byli Wójt Gminy Łącko – Jan Dziedzina oraz Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko – Lucyna Citak. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Pani Bernadetta Wąchała-Gawełek – Przewodnicząca Rady Gminy Łącko, Radni Gminy Łącko, Pan Paweł Dybiec – zastępca Wójta Gminy Łącko, Pan Wojciech Jamro – sekretarz Gminy Łącko, Pani Magdalena Śliwińska – prezes ZNP oddział w Łącku, Józef Strączek – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku, Paweł Czepielik – kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Łącku, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, pracownicy oświaty oraz emerytowani pracownicy.

Podczas uroczystości wręczone zostały dyrektorom oraz nauczycielom szkół nagrody Wójta za bardzo dobre wyniki w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Nagrody otrzymali:

Dyrektorzy szkół: Barbara Stolarska, Halina Setlak, Danuta Potoniec, Danuta Kałużna.

Wicedyrektorzy: Małgorzata Giemzik, Rafał Gałysa.

Nauczyciele: Lidia Gonciarz, Maria Kramarczyk, Cecylia Zbozień, Ewa Aleksander-Obrzut,
Ewa Fałowska, Elżbieta Wojak, Elżbieta Klag, Barbara Duda, Władysława Poręba, Maria Zięba,  Paweł Przybyło, Michał Czapliński,.

Życzenia nauczycielom oraz pracownikom oświaty złożyli: Przewodnicząca Rady Gminy – Bernadetta Wąchała-Gawełek, prezes ZNP – Magdalena Śliwińska, Wójt Gminy – Jan Dziedzina oraz dyrektor SCUW – Lucyna Citak. Uroczystość uświetniła Kapela góralska.

Po części oficjalnej dyrektor SCUW i Wójt Gminy Łącko zaprosili zgromadzonych gości na poczęstunek, który był znakomitą okazją do rozmów między pracownikami szkół.

lacko.pl


13 czerwca 2024
13 czerwca 2024
13 czerwca 2024

ARCHIWUM

 • czerwiec 2024
 • maj 2024
 • kwiecień 2024
 • marzec 2024
 • luty 2024
 • styczeń 2024
 • grudzień 2023
 • październik 2023
 • wrzesień 2023
 • sierpień 2023
 • lipiec 2023
 • czerwiec 2023
 • maj 2023
 • kwiecień 2023
 • marzec 2023
 • luty 2023
 • styczeń 2023
 • listopad 2022
 • październik 2022
 • wrzesień 2022
 • sierpień 2022
 • lipiec 2022
 • czerwiec 2022
 • maj 2022
 • kwiecień 2022
 • marzec 2022
 • luty 2022
 • styczeń 2022
 • grudzień 2021
 • listopad 2021
 • październik 2021
 • wrzesień 2021
 • sierpień 2021
 • lipiec 2021
 • czerwiec 2021
 • maj 2021
 • kwiecień 2021
 • marzec 2021
 • luty 2021
 • styczeń 2021
 • grudzień 2020
 • październik 2020
 • sierpień 2020
 • lipiec 2020
 • czerwiec 2020
 • maj 2020
 • kwiecień 2020
 • marzec 2020
 • luty 2020
 • styczeń 2020
 • grudzień 2019
 • listopad 2019
 • październik 2019
 • wrzesień 2019
 • sierpień 2019
 • lipiec 2019
 • czerwiec 2019
 • maj 2019
 • kwiecień 2019
 • marzec 2019
 • luty 2019
 • styczeń 2019
 • grudzień 2018
 • listopad 2018
 • październik 2018
 • wrzesień 2018
 • sierpień 2018
 • lipiec 2018
 • czerwiec 2018
 • maj 2018
 • kwiecień 2018
 • marzec 2018
 • luty 2018
 • styczeń 2018
 • grudzień 2017
 • listopad 2017
 • październik 2017
 • wrzesień 2017
 • sierpień 2017
 • lipiec 2017
 • czerwiec 2017
 • maj 2017
 • kwiecień 2017
 • marzec 2017
 • luty 2017
 • styczeń 2017
 • grudzień 2016
 • listopad 2016
 • październik 2016
 • wrzesień 2016
 • sierpień 2016
 • lipiec 2016
 • czerwiec 2016
 • maj 2016
 • kwiecień 2016
 • marzec 2016
 • luty 2016
 • styczeń 2016
 • grudzień 2015
 • listopad 2015
 • październik 2015
 • wrzesień 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • maj 2015
 • kwiecień 2015
 • marzec 2015
 • luty 2015
 • styczeń 2015
 • grudzień 2014
 • listopad 2014
 • październik 2014