Dwór w Tylmanowej z dofinansowaniem?

33 mln euro dla 32 projektów na polsko-słowackim pograniczu. Zielone światło otrzymały 32 nowe przedsięwzięcia na polsko-słowackim pograniczu o łącznej wartości ponad 33 mln euro. O ich dofinansowaniu zdecydował Komitet Monitorujący programu Polska-Słowacja, który obradował 19-20 marca br. w Starej Leśnej (słowackie Wysokie Tatry).

O dofinansowanie gmina Ochotnica Dolna starała się wspólnie z Czerwonym Klasztorem – w dolinie Dunajca –  ochrona i od nowa zabytków pogranicza polsko-słowackiego: dworu w Tylmanowej i klasztoru w Czerwonym Klasztorze. Całkowity koszt modernizacji to około 8,5 mln zł. Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego w Wiśle w czerwcu 2018 roku projekt znalazł się na liście rezerwowej. Czy teraz dzięki przyznanym 11 grudnia dodatkowym środkom przez Komisję Europejską (23,6 mln euro) projekt uzyska dofinansowanie dowiemy się niebawem.

Nasz program jest bardzo dobrze oceniany. Obecnie zajmuje on 11 miejsce pod względem tempa inwestowania środków wśród 76 europejskich programów współpracy transgranicznej. Gdyby uwzględnić pierwotny budżet programu przed jego zwiększeniem o 23,6 mln euro (11 grudnia 2018 r.), znaleźlibyśmy się na trzeciej pozycji (poziom rozliczeń z Komisją Europejską na koniec ub.r.). Mam nadzieję, że realizacja kolejnych dofinansowanych przedsięwzięć pozwoli kontynuować tę dobrą passę – powiedział Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, który przewodniczył obradom.

Największa część kwoty dofinansowania przypadnie projektom z obszaru dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. 19 takich projektów otrzyma dofinansowanie na kwotę ponad 27 mln euro. Umożliwi to realizację wielu ciekawych inicjatyw. Między innymi powstanie nowoczesny produkt turystyczny EthnoCarpathia (portal internetowy, e-przewodniki, digitalizacja zasobów, projekcje holograficzne).

Kolejne dofinansowane przedsięwzięcie, dotyczące dziedzictwa, zakłada stworzenie wspólnej trasy wycieczkowej dla Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej oraz kolejki na kołach na historycznej linii wąskotorowej Snina-Vihorlat. Projekt obejmuje także budowę stacji w Zemplinskich Hamrach oraz centrum informacji turystycznej w Osadnem.

Planowane jest również wsparcie rozwoju turystyki konnej. Trasy do jazdy konnej w Bieszczadach zostaną połączone z nowo wytyczonymi trasami na terenie słowackiego regionu Snina i Medzilaborce. Dla konnych turystów zostaną otwarte atrakcyjne obszary w słowackich i polskich Karpatach.

Cieszy nas fakt, że coraz więcej projektów wpływa na wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Karpat – dodał wiceminister Hamryszczak.

5,3 mln euro przeznaczono na 11 projektów z obszaru edukacji transgranicznej. Wsparcie ze środków programu umożliwi między innymi utworzenie Transgranicznego Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” dla polskich i słowackich pracowników samorządowych. Wsparcie otrzymał także wspólny, specjalistyczny cykl szkoleń w branży lotniczej oraz kursy tematyczne dla potencjalnych pracowników sektora usług turystycznych.

Dofinansowanie uzyskały również dwa projekty z obszaru transportu multimodalnego na łączną kwotę niemal 870 tys. euro. Jeden z nich obejmuje modernizację dworca autobusowego i montaż tablic interaktywnych na przystankach autobusowych w Krośnie i Medzilaborcach. Drugie przedsięwzięcie przewiduje stworzenie bazy danych transportu dostępnego na obszarze pogranicza w formie strony internetowej i mobilnej aplikacji.

Podczas posiedzenia postanowiono także o uruchomieniu dodatkowego naboru na projekty drogowe z alokacją ponad 10 mln euro. Komitet powołał również grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem nowej edycji programu Polska-Słowacja w kolejnej perspektywie finansowej UE.

 

miir.gov.pl


18 września 2019
18 września 2019
17 września 2019