Dotacje na remonty i na nowe miejsca rekreacji.

Symboliczne czeki gwarantujące przyznanie dofinansowania na modernizację boisk sportowych i miejsc rekreacji w ramach projektu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa” wręczył uroczyście w Krościenku nad Dunajcem Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego. W spotkaniu wziął udział senator Jan Hamerski.

Jednostki samorządu terytorialnego z powiatów z ziemi sądeckiej: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego i tatrzańskiego otrzymały razem 25 czeków, o łącznej wartości ponad 3 mln zł. Środki na realizację zadań pochodzą z budżetu województwa.

Środki finansowe przeznaczone na modernizację obiektów sportowych pozwolą mieszkańcom naszego regionu na aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego. Umożliwią także rozwijanie zainteresowań i pasji sportowych wśród najmłodszych Małopolan. Pamiętajmy, że sport to bardzo ważna część uczniowskiego życia. Kształtuje charakter, uczy współpracy i wytrwałości

– podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Projekt „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno–Sportowa – MIRS”, realizowany od 2019 roku zakłada przede wszystkim modernizację istniejących obiektów sportowo – rekreacyjnych, a w szczególności: ogólnodostępnych boisk sportowych (w tym między innymi piłkarskich i lekkoatletycznych), wielofunkcyjnych boisk sportowych (przeznaczonych do gry w piłkę ręczną, siatkówkę czy koszykówkę), siłowni plenerowych, skateparków oraz placów sportowo-rekreacyjnych – sprzyjających aktywności fizycznej, rozwijaniu siły, zręczności i wytrzymałości. Środki finansowe przeznaczone w 2020 roku na ten cel to 12 mln zł (w 2019 r. przeznaczono kwotę 9 mln zł).

Celem projektu jest podniesienie standardu i rewitalizacja istniejących obiektów sportowych, będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym. Uatrakcyjni to ofertę i zwiększy dostępność do podstawowej bazy sportowo-rekreacyjnej regionu. Pozwoli także na prowadzenie zdrowego stylu życia poprzez spędzanie czasu wolnego aktywnie i na świeżym powietrzu.

Powiat Nowotarski

Na terenie Powiatu Nowotarskiego  zostanie zrealizowanych siedem zadań. Są to: budowa placu sportowo – rekreacyjnego oraz siłowni plenerowej w Czarnym Dunajcu (dofinansowanie w  wysokości ponad 63 tys. zł), modernizacja placu zabaw i boiska do piłki plażowej w gminie Lipnica Wielka (dofinansowanie w wysokości ponad 84 tys. zł), modernizacja infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Łapszach Niżnych (dofinansowanie w wysokości ponad 145 tys. zł), budowa siłowni plenerowej w Dębnie (dofinansowanie w wysokości ponad 34 tys. zł), modernizacja i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Tylmanowej (dofinansowanie w wysokości ponad 148 tys. zł), budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Skawie (dofinansowanie w wysokości ponad 150 tys. zł) oraz budowa placu sportowo – rekreacyjnego w Spytkowicach (dofinansowanie w wysokości ponad 149 tys. zł). Łączna wartość przekazanych czeków to blisko 780 tys. zł.

Powiat Gorlicki

Dzięki dotacjom z budżetu Województwa Małopolskiego na terenie Powiatu Gorlickiego zostaną zrealizowane trzy zadania: budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Bobowej (dofinansowanie w wysokości ponad 122 tys. zł), urządzenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mszance (dofinansowanie w wysokości ponad 56 tys. zł) oraz budowa boiska rekreacyjno – sportowego  przy Szkole Podstawowej w Banicy (dofinansowanie w wysokości ponad 66 tys. zł). Łączna wartość przekazanych czeków to blisko 250 tys. zł.

Powiat Limanowski

Na terenie Powiatu Gorlickiego zostanie zrealizowanych sześć zadań. Są to: modernizacja ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej w Dobrej (dofinansowanie w wysokości ponad 150 tys. zł), modernizacja wielofunkcyjnego przyszkolnego boiska sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w miejscowości Raba Niżna (dofinansowanie w wysokości ponad 150 tys. zł), przebudowa boiska sportowego w Starym Rybiu (dofinansowanie w wysokości ponad 140 tys. zł), budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni syntetycznej w miejscowości Konina (dofinansowanie w wysokości ponad 150 tys. zł), przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Piekiełku (dofinansowanie w wysokości ponad 150 tys. zł) oraz remont boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dobrej (dofinansowanie w wysokości ponad 150 tys. zł). Łączna wartość przekazanych czeków to ponad 900 tys. zł.

Powiat Nowosądecki

Dzięki wsparciu województwa na terenie Powiatu Nowosądeckiego zostanie zrealizowanych siedem zadań. Dofinansowanie uzyskały następujące inwestycje: remont boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w  miejscowości Biała Niżna (dofinansowanie w wysokości ponad 130 tys. zł), przebudowa boiska sportowego w Miłkowej (dofinansowanie w wysokości ponad 150 tys. zł), budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyrnej (dofinansowanie w wysokości ponad 150 tys. zł), modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kiczni (dofinansowanie w wysokości ponad 77 tys. zł), modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego przy szkole podstawowej w Stańkowej (dofinansowanie w wysokości ponad 77 tys. zł), przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie (dofinansowanie w wysokości ponad 150 tys. zł) oraz przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej – Zdroju (dofinansowanie w wysokości ponad 150 tys. zł). Łączna wartość przekazanych czeków to ponad 900 tys. zł.

Powiat Tatrzański

Wsparcie ze strony województwa pozwoli także na realizację dwóch zadań na terenie Powiatu Tatrzańskiego: przebudowy istniejącego przyszkolnego boiska sportowego w miejscowości Brzegi, wraz z montażem niezbędnego wyposażenia (dofinansowanie w wysokości ponad 150 tys. zł) oraz rewitalizacja ogólnodostępnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dzianiszu (dofinansowanie w wysokości ponad 61 tys. zł). Łączna wartość przekazanych czeków to ponad 200 tys. zł.


23 lipca 2021
21 lipca 2021
21 lipca 2021