Dofinansowanie dla remiz OSP w Tylmanowej i Zabrzeży

W tegorocznej edycji do podziału było 2,6 mln zł

2,6 mln zł z budżetu Województwa Małopolskiego trafi do 88 Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego województwa. Podczas sesji sejmiku (25.04. br.) radni zadecydowali o przyznaniu pieniędzy w ramach programu „Małopolskie Remizy 2016”. To już kolejna edycja tego programu.

Konkurs „Małopolskie Remizy” Województwo Małopolskiego ogłasza od 2009 r. Od 2013 r. jest on realizowany przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW), który współfinansuje prace z zakresu m.in. termomodernizacji, wymiany okien oraz drzwi,  czy inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Warto podkreślić, ze „Małopolskie Remizy” to autorski i unikatowy program w skali całego kraju. Od 2009 r. w ramach konkursu „Małopolskie Remizy” wyremontowano 657 małopolskich remiz strażackich za blisko 24 mln zł.

W tegorocznej edycji do podziału było 2,6 mln zł. Dotacje na prace remontowe wynoszą 75,65 % wnioskowanych kwot. Dodatkowo wszystkie gminy, które spełniły wymogi formalne konkursu i zgłaszały chęć otrzymania dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie są rekomendowane do przyznania dotacji przez fundusz.

Zabrzeż –   37 166, 00 zł

Tylmanowa – 20 155, 00 zł

Małopolskie Remizy 2016: lista gmin, które otrzymały dofinansowanie

Źródło: http://www.malopolskie.pl/


24 września 2023
23 września 2023
23 września 2023