Czego chcą mieszkańcy?? – KONSULTACJE W SPRAWIE UTWORZENIA STREFY AKTYWNOŚCI W CENTRUM OCHOTNICY DOLNE

Wójt Gminy Ochotnica Dolna wraz zespołem projektowym zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy, w tym przede wszystkim młodzież oraz rodziców wychowujących dzieci, a także przedstawicieli klubów sportowych i seniorów, na konsultacje społeczne dot. projektu utworzenia Strefy Aktywności w centrum Ochotnicy Dolnej, w tym min. skateparku, placu zabaw, parku linowego, ściany wspinaczkowej i miejsca integracji.

Termin konsultacji: 13 stycznia 2018 r. (niedziela) godz. 14:30 WOK w Ochotnicy Dolnej (Sala Klubowa).

Celem konsultacji jest określenie potrzeb Mieszkańców Gminy w zakresie utworzenia Strefy Aktywności w sąsiedztwie siedziby Urzędu Gminy Ochotnica Dolna pomiędzy budynkiem UG,
a budynkiem WOK w Ochotnicy Dolnej.

Przewidziano przeprowadzenie konsultacji podczas dwóch Spotkań:

Spotkanie 1: Omówienie założeń programowych wynikających z Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) konsultacje 13 stycznia 2019 r.

Podczas pierwszego spotkania przedmiotem konsultacji będzie:

  • Prezentacja elementów programu funkcjonalnego uwzględnionych w GPR, przedstawienie poszczególnych rozwiązań w pełnej wersji oraz określenie ich proporcji przestrzennych
    w zestawieniu z dostępnym terenem,
  • Preferowany przez Mieszkańców dobór funkcji projektowanych w terenie
  • Proponowane rozmieszczenie poszczególnych rodzajów aktywności na obszarze opracowania,
  • Określenie funkcji głównych i uzupełniających, w proporcjach oczekiwanych przez Mieszkańców.

Spotkanie 2:  Prezentacja rozwiązań opracowanych w oparciu o wyniki pierwszego etapu konsultacji 20 stycznia 2019 r.

W drugim etapie zaprezentowana zostanie całościowa koncepcja zagospodarowania terenu opracowana na podstawie rezultatów pierwszej fazy konsultacji.

W tym etapie planowane są również ostateczne konsultacje ze środowiskami związanymi z osobami niepełnosprawnymi w celu ustalenia ponadstandardowych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych
w ww. Strefie Aktywności.

Konsultacje prowadzone będą przez zespół projektowy w składzie:

  1. dr inż. arch. Justyna Tarajko-Kowalska,
  2. mgr inż. arch. Agnieszka Cichowska,
  3. dr inż. Przemysław Kowalski,
  4. mgr inż. arch. kraj. Michał Grzybowski

W razie niemożności wzięcia osobiście udziału w konsultacjach prosimy o przesyłanie pomysłów
i uwag na adres: strefaaktywnosci@ochotnica.pl


18 czerwca 2019
17 czerwca 2019
17 czerwca 2019