COVID-19 w ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OCHOTNICY DOLNEJ

W związku z potwierdzeniem pozytywnego wyniku na COVID-19 u jednego z pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej, os. Hologówka 191C, jesteśmy zmuszeni podjąć decyzję  o zamknięciu dla interesantów placówki Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz oczyszczalni ścieków do 19.10.2020 r.

Robimy to względu na bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców.

Zakład Gospodarki Komunalnej i oczyszczalnia ścieków będą kontynuowały pracę przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Obsługa mieszkańców wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu:  018 2626028 oraz  e-mailowo: biurozgk@ochotnica.pl

Kierownik ZGK oraz Wójt Gminy Ochotnica Dolna

źródło: ochotnica.pl zdjęcie  Martin Lopez


6 listopada 2021
25 października 2021
1 października 2021