Budżet Małopolski na 2019 przyjęty

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie budżetu Województwa na 2019 rok, a także tzw. Wieloletnią Prognozę Finansową. Podjęto również m.in. uchwałę w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022″. Sesja rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez nowego radnego Tadeusza Gadacza.

Nowy budżet zakłada dochody na poziomie 1 705 717 186 zł oraz wydatki w wysokości 1 861 070 642 zł. Założenia do budżetu na 2019 oparte są o przewidywania inflacji na poziomie 2,3 % a także wzrost PKB 3,8 %.

Transport i łączność
Najwięcej środków w tegorocznym budżecie będzie przeznaczonych na inwestycje w transporcie. W sumie w budżecie zarezerwowano na ten cel prawie 500 mln zł.
Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na:
– dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich – 135, 9 mln zł
– obwodnica Tuchowa – 61 mln zł
– rozbudowa DW 958 ( Chabówka- Zakopane) – 43,7 mln zł
– rozbudowa DW 968 ( Lubień-Zabrzeż) – 37 mln zł.

Zdrowie i polityka społeczna
Wydatki na ochronę zdrowia wyniosą w tym roku  105,5 mln zł.
Pieniądze trafią m. in. na:
– Małopolski System Informacji Medycznej – 80,9 mln zł
– projekt Małopolski Tele-Anioł – 14,7 mln zł
– modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – 14,6 mln zł
– modernizacja Szpitala im. dr J. Babińskiego w Krakowie – 7,5 mln zł.

Kultura i dziedzictwo
W tym roku województwo zaplanowało w budżecie duże środki finansowe na remonty obiektów instytucji kultury. Będzie to ponad 48 mln zł:
– Teatr im. Juliusza Słowackiego – 5,4 mln zł
– Opera Krakowska 2,4 mln zł
– Filharmonia Krakowska – 4,9 mln zł
– Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem  – 2,7 mln zł.

Województwo przeznaczyło także m.in. ponad 10 mln zł na modernizację kształcenia zawodowego i prawie 7 mln na projekt Małopolska Chmura Edukacyjna.
Na rozbudowę zintegrowanej sieci tras rowerowych w naszym regionie zaplanowano ponad 50 mln zł. 9 mln zł zarezerwowano na realizację programu modernizacji boisk i miejsc rekreacji.
Na wsparcie województwa mogą też liczyć Ochotnicze Straże Pożarne.
Pieniądze trafią do nich m.in. w ramach programu Małopolskie Remizy 2019. Wsparcie finansowe otrzymają także GOPR, TOPR i WOPR (1,2 mln zł).

 
malopolskie.pl

16 sierpnia 2019
16 sierpnia 2019
13 sierpnia 2019