Co w budżecie Małopolski na 2020 rok?

Podczas XV sesji sejmiku województwa odbyło się pierwsze czytanie budżetu na przyszły rok. Co znalazło się w budżecie dla naszego regionu?

Podczas sesji przystąpiono do pierwszego czytania uchwały budżetowej na 2020 rok. Główne założenia projektu przedstawił marszałek Witold Kozłowski.

Budżet Województwa Małopolskiego na 2020 rok jest prorozwojowy i proinwestycyjny. Zaplanowane dochody to ponad 1,8 mld złotych, a wydatki to ponad 2 mld złotych

– podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

To dopiero początek całej procedury przyjęcia budżetu Małopolski na przyszły rok. Teraz przez dwa tygodnie radni będą dokładnie analizować jego treść i wnosić ewentualne poprawki. Drugie czytanie odbędzie się 30 grudnia 2019.  Wśród wydatków w najważniejszych obszarach warto zwrócić uwagę na dużą zmianę w stosunku do 1 stycznia 2019 r. w wydatkach na: informatykę (największy wzrost – aż o 29,7 proc.), ochronę zdrowia (wzrost o 27,7 proc.), turystykę i kulturę fizyczną (wzrost o 22,1 proc.), transport i łączność (wzrost o 14,6 proc.), oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (wzrost o 13,2 proc.), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (11,4 proc).

Do 30 grudnia radni będą mogli wprowadzać poprawki i nowe pomysły jednak będą musieli wskazać skąd wziąć na nie finansowanie.

Myślę, że we współpracy z rządem można byłoby zrealizować obwodnicę Mszany Dolnej. Co prawda do tej pory brakowało zainteresowania, ale poziom uciążliwości korkami zmienił optykę –

twierdzi Grzegorz Biedroń (PiS) .

 

W okolicach Mszany i Zabrzeży wsparcie finansowe województwa przydałoby się na likwidację osuwisk. W pakiecie, który przygotował Grzegorz Biedroń, znalazła się także obwodnica Limanowej

Chcemy zająć się projektowaniem schronisk. Chodzi o to, by nowe budowle były nowoczesne, ekologiczne, ale nawiązywały też do tradycji, choćby w architekturze. Takie pierwsze wzorcowe schronisko mogłoby powstać na Lubaniu. No i mocniej promować Małopolskę jako perłę turystyczną, która jednak nie kończy się w Krakowie, Wieliczce czy Auschwitz. Ale ma też Tarnów czy region limanowski

powiedział Grzegorz Biedroń.

Inwestycje z naszego regionu które znalazły się w projekcie budżetu małopolski:

 • Obwodnica Waksmund- Ostrowsko- Łopuszna – Działanie 7.1 RPO 24 210 375 zł
 • Rozbudowa DW 969 Nowy Targ-Stary Sącz – Działanie 7.1 8 670 481 zł
 • Rozbudowa DW 968 Lubień-Zabrzeż – Etap II – Działanie 7.1 RPO 16 123 285 zł
 • Rozbudowa DW 968 Lubień-Zabrzeż – Etap I – Działanie 7.1 RPO 4 370 970 zł
 • Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Działanie 6.1 RPO 29 156 060 zł
 • Modernizacja odcinków ŹW 969 na obszarze żminy Krościenko nad Dunajcem w m. Krośnica – POLSKA – SŁOWACJA 2014-2020 3 661 765 zł
 • Dotacje celowe dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji 6 300 000 zł
 • System zarządzania dla upłynnienia ruchu na szlakach pienińskich  

Departament środowiska z budżetem na prawie 14 mln zł z czego przeznaczy na ochronę powietrza i poprawę ekologi przeznaczy ok. 11.5 mln zł.

 • Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej – Działanie 6.2 RPO 1 702 376 zł
 • Wsparcie finansowe GOPR/TOPR/WOPR na zadania z zakresu ratownictwa 1 550 000 zł
 • Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego – „Małopolskie OSP” 5 550 000 zł
 • Szlak Kultury Wołoskiej – utrzymanie trwałości projektu 65 000 zł
 • „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” w ramach Programu modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową js 9 000 000 zł
 • Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – działanie 4.3 RPO 25 970 979 zł

DEPARTAMENT KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I PROMOCJI 36 322 383 zł

 

www.malopolska.pl, Karol D., naszemiasto.pl

 


19 kwietnia 2024
17 kwietnia 2024
15 kwietnia 2024

ARCHIWUM

 • kwiecień 2024
 • marzec 2024
 • luty 2024
 • styczeń 2024
 • grudzień 2023
 • październik 2023
 • wrzesień 2023
 • sierpień 2023
 • lipiec 2023
 • czerwiec 2023
 • maj 2023
 • kwiecień 2023
 • marzec 2023
 • luty 2023
 • styczeń 2023
 • listopad 2022
 • październik 2022
 • wrzesień 2022
 • sierpień 2022
 • lipiec 2022
 • czerwiec 2022
 • maj 2022
 • kwiecień 2022
 • marzec 2022
 • luty 2022
 • styczeń 2022
 • grudzień 2021
 • listopad 2021
 • październik 2021
 • wrzesień 2021
 • sierpień 2021
 • lipiec 2021
 • czerwiec 2021
 • maj 2021
 • kwiecień 2021
 • marzec 2021
 • luty 2021
 • styczeń 2021
 • grudzień 2020
 • październik 2020
 • sierpień 2020
 • lipiec 2020
 • czerwiec 2020
 • maj 2020
 • kwiecień 2020
 • marzec 2020
 • luty 2020
 • styczeń 2020
 • grudzień 2019
 • listopad 2019
 • październik 2019
 • wrzesień 2019
 • sierpień 2019
 • lipiec 2019
 • czerwiec 2019
 • maj 2019
 • kwiecień 2019
 • marzec 2019
 • luty 2019
 • styczeń 2019
 • grudzień 2018
 • listopad 2018
 • październik 2018
 • wrzesień 2018
 • sierpień 2018
 • lipiec 2018
 • czerwiec 2018
 • maj 2018
 • kwiecień 2018
 • marzec 2018
 • luty 2018
 • styczeń 2018
 • grudzień 2017
 • listopad 2017
 • październik 2017
 • wrzesień 2017
 • sierpień 2017
 • lipiec 2017
 • czerwiec 2017
 • maj 2017
 • kwiecień 2017
 • marzec 2017
 • luty 2017
 • styczeń 2017
 • grudzień 2016
 • listopad 2016
 • październik 2016
 • wrzesień 2016
 • sierpień 2016
 • lipiec 2016
 • czerwiec 2016
 • maj 2016
 • kwiecień 2016
 • marzec 2016
 • luty 2016
 • styczeń 2016
 • grudzień 2015
 • listopad 2015
 • październik 2015
 • wrzesień 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • maj 2015
 • kwiecień 2015
 • marzec 2015
 • luty 2015
 • styczeń 2015
 • grudzień 2014
 • listopad 2014
 • październik 2014