Budowa targowiska w Ochotnicy rozpoczęta

Wójt Gminy  Stanisław Jurkowski podpisał umowę na wykonanie targowiska w centrum Ochotnicy Dolnej poniżej drogi do os. Młynne. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest Zakład Budowlany „MIGA GIPS” Jan Migacz, który zobowiązał się, że już jesienią tego roku inwestycja zostanie oddana do użytku.

W ramach placu targowego zbudowane zostaną stanowiska do handlu otwartego /wiaty/ przeznaczone dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych oraz budynki handlowe. W projekcie zaplanowane są również publiczne toalety oraz miejsca parkingowe

Zamówienie realizowane jest na podstawie umowy o przyznaniu pomocy w wysokości prawie 650 tys. zł. zawartej w dniu 30.11.2017r. (o dofinansowaniu pisaliśmy tu) w Krakowie pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a Gminą Ochotnica Dolna, na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Oprac. EP


20 października 2020
15 października 2020
14 października 2020