Budowa ośrodka Zdrowia wraz z Centrum Edukacji „Zdrowie i Ekologia dla Romów

W piątek  w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna odbyło się podpisanie umowy inwestycyjnej pn. „Budowa ośrodka Zdrowia wraz z Centrum Edukacji „Zdrowie i Ekologia dla Romów” – etap III w Ochotnicy Górnej z Wójtem Gminy Ochotnica Dolna Tadeuszem Królczykiem i firmą AT GASTOBUD reprezentowaną przez Andrzeja Tarchałę.

Umowa inwestycyjna dotyczy wykonania prac w zakresie: 

 • korytowanie pod parking,
 • ułożenie geowłókniny w korycie,
 • okrawężnikowanie parkingu krawężnikami granitowymi przekazanymi przez Zamawiającego
 • ułożenie konstrukcji żwirowej parkingu ( stan surowy)
 • montaż kompletnych studni ściekowych wraz z wpustami ulicznymi ściekowymi D400 ( w obrębie parkingu)
 • korytowanie pod chodnik
 • ułożenie konstrukcji żwirowej chodnika
 • ułożenie nawierzchni z płytek granitowych na chodniku
 • ułożenie wodościeku z korytek betonowych muldowych
 • ukształtowanie skarp i nasypów, plantowanie terenu
 • obniżenie chodnika na zjeździe na teren inwestycji z drogi głównej

Koszt inwestycji: 493 200,00 zł

Fundusz na rzecz Integracji Społeczności Romskiej


26 października 2023
26 października 2023
26 października 2023