4 obywateli Syrii zatrzymanych na Orawie

W niedzielę 15 października w godzinach porannych funkcjonariusze z Placówki SG w Zakopanem zatrzymali 4 cudzoziemców.

Podczas dojazdu do służby funkcjonariusz zakopiańskiej Placówki SG w m. Jabłonka zauważył 4 osoby (2 dorosłych i 2 dzieci), które jak podejrzewał mogły być nielegalnymi migrantami. Po krótkiej rozmowie z nimi ustalił, że są to obywatele Syrii. Cudzoziemców najpierw zabrał patrol Komisariatu Policji w Jabłonce, który następnie przekazał zatrzymanych funkcjonariuszom Placówki SG w Zakopanem.

Rodzina została zatrzymana na Orawie w związku z naruszeniem warunków wjazdu i pobytu na terytorium RP. Żaden z jej członków nie posiadał ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego ich do wjazdu i pobytu. Dodatkowo obywatele Syrii nielegalnie przekroczyli granicę wbrew obowiązującym przepisom ze Słowacji do Polski.

Wobec  cudzoziemców Komendant PSG w Zakopanem z urzędu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu oraz wydał postanowienia o zastosowaniu środków alternatywnych do detencji, w postaci zgłaszania się do Placówki Straży Granicznej w Zakopanem.

/www.karpacki.strazgraniczna.pl


26 października 2023
26 października 2023
26 października 2023