Małopolskie Remizy 2019

Ponad 4,3 mln złotych to łączna kwota, która wkrótce zostanie przeznaczona na dofinansowanie prac budowlano-remontowych w 122 małopolskich remizach.

Dotacja będzie mogła być wykorzystana na: zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonywania prac budowlano-remontowych, wykonanie prac budowlano-remontowych (w tym zagospodarowania terenu wokół remizy) w szczególności dotyczących części operacyjno-technicznej budynków, a także na wykonanie i umieszczenie tabliczki informacyjnej o udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Strażacy-ochotnicy swoją postawą udowadniają, że w sytuacji zagrożenia zawsze możemy na nich liczyć. Przez 365 dni roku, o każdej porze dnia i nocy są gotowi nieść pomoc czy to podczas powodzi czy podczas pożaru. Środki, które przekazaliśmy z pewnością przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i jakości pracy strażaków-ochotników

– podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

Dofinansowania tafia m.in do jednostek:

  • OSP Zarzecze – Gmina Łącko (ok. 24 tyś zł)
  • OSP Kamienica – Gmina Kamienica (ok. 21 tyś zł)
  • OSP Maruszyna – Gmina Szaflaryn (ok 37 tyś zł)
  • OSP Szczawnica – Gmina i Miasto Szczawnica (ok. 17 tyś zł)

 

Przypomnijmy, że realizowany od 2009 roku program „Małopolskie Remizy” jest unikatowym w skali kraju. Dotychczas pomoc finansowa trafiła do 784 małopolskich jednostek OSP, a blisko 32 mln zł zostały wykorzystane na remonty i prace budowlane.

 

www.malopolskie.pl pixabay


14 marca 2023
13 marca 2023
13 marca 2023