Co dzieje się ze złamaną gałęzią z Sokolicy??

6 września 2018 r.

Złamanie górnego pędu (korony) sosny wywołane silnym strumieniem powietrza generowanego przez śmigłowiec TOPR podczas akcji ratunkowej na szczycie Sokolicy. Pęd nie oderwał się całkowicie od pnia i zawisł nad przepaścią.

10-19 września 2018 r.

Przeprowadzono pomiary i wykonano dokumentację fotograficzną odłamanego pędu sosny. Zabezpieczono pęd przed utratą wilgoci poprzez owinięcie podstawy wilgotną tkaniną. Zebrano oferty od naukowców mogących podjąć się wykonania badań odłamanego pędu sosny. Podjeto decyzję o powołaniu zespołu badawczego, który miałby wszechstronnie zbadać odłamany pęd oraz decyzję o próbie wykonania eksponatu do umieszczenia na wystawę w Pienińskim Parku Narodowym.

2 października 2018 r.

Pobranie prób drewna do badań dendrochronologicznych, anatomicznych, morfologicznych, wytrzymałościowych i fitopatologicznych przez zespół badawczy pod kierownictwem dr hab. Jana Bodziarczyka.

11 października 2018 r.

Podjęto próbę konserwacji pędu i przygotowania eksponatu przyrodniczego na wystawę w Pienińskim Parku Narodowym Etap I – nasączanie pędu w wodnym roztworze z gliceryny przez okres około 3 tygodni. Etap II – przywrócenie naturalnych barw eksponatu oraz jego utrwalenie i zabezpieczenie przed infekcjami grzybicznymi oraz szkodnikami owadzimi. Ze względu na stan uszkodzonego pędu, wykonanie drugiego etapu, będzie uzależnione od efektów konserwacji w roztworze wodnym gliceryny.

25 października 2018 r.

Wstępnie policzono słoje oraz pomierzono ich szerokości z dokładnością do 0,01 mm. Stwierdzono obecność 159. Na przekrojach tych dostrzeżono liczne słoje zanikające, czyli przyrosty grubości odłożone na niepełnym obwodzie pnia, stąd prawdziwy wiek pędu jest zapewne wyższy (dr inż. Elżbieta Muter).

26 października 2018 r.

Z prób pobranych 2.10.2018 r. wybrano fragmenty drewna, z których uzyskano 3 różne kultury grzybów, z których wyizolowano DNA i przekazano do dalszych badań. Dodatkowo pobrano DNA z grzybni występującej na drewnie. Przeanalizowano objawy chorobowe występujące na aparacie asymilacyjnym (dr hab. inż. Czesław Bartnik).


16 listopada 2018
13 listopada 2018
12 listopada 2018