Gminy Ochotnica i Kamienica z promesą na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Kozłowski oraz wicewojewoda małopolski Józef Gawron wręczyli przedstawicielom małopolskich samorządów kolejne promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ramach tej transzy, przekazanej dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, nasze województwo otrzyma ponad 20 milionów złotych!

Tym razem Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał jednostkom samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego na odbudowę infrastruktury komunalnej (zniszczonej głównie wskutek intensywnych opadów atmosferycznych) promesy w wysokości 18,6 milionów złotych. Małopolska otrzyma też ponad 1,5 miliona złotych na stabilizację osuwisk. Łącznie z dotychczas przyznanymi środkami wsparcie dla małopolskich samorządów ze strony budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyniesie prawie 88 milionów złotych (ponad 64,5 miliona złotych na odbudowę infrastruktury komunalnej oraz ponad 23,5 miliona złotych na stabilizację osuwisk).

Przekazane dzisiaj środki w wysokości ponad 20 mln złotych to ogromne wsparcie dla małopolskich samorządów. Dziękuję za dotychczasową, owocną współpracę. Nie wyobrażam sobie budowy nowoczesnego i sprawnego państwa polskiego bez dobrych relacji pomiędzy administracją rządową i samorządową. Rząd oczywiście może przygotowywać pewne projekty kluczowe, ale tak naprawdę to Państwo, którzy na co dzień jesteście gospodarzami swoich powiatów i swoich gmin najlepiej znacie potrzeby mieszkańców lokalnych wspólnot – powiedział do małopolskich samorządowców sekretarz stanu w MSWiA Krzysztof Kozłowski.

Przekazujemy Państwu kolejne promesy na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – tak ważne i potrzebne z perspektywy mieszkańców Waszych gmin i powiatów. Sporo zadań czekało na realizację jeszcze od roku 2010, od tak dotkliwej w skutkach powodzi. Cieszy fakt, że w końcu uda się nadrobić te wieloletnie zaległości. To coś więcej niż łatanie dziur. Dla polskiego rządu inwestycje, które są ważne z perspektywy lokalnej, są ważne dla całego systemu infrastrukturalnego kraju. Drogi lokalne to jeden z naszych priorytetów i dlatego dokładamy wszelkich starań, aby poprawić stan infrastruktury komunalnej. Podkreślę, że państwo mocno wspiera samorządy w przywracaniu zniszczonej infrastruktury drogowej tam, gdzie samorządy same nie są w stanie tego zrobić, bo nie mają środków finansowych i potrzebna jest pomoc rządowa. I na tę pomoc samorządy, także samorządy z Małopolski, mogą liczyć – mówił wicewojewoda małopolski Józef Gawron.

Ochotnica Dolna – Remont drogi gminnej nr K363956 Zaziąbły w Tylmanowej w km 0+050 – 0+130, 0+500 – 0+610

Kamienica – Remont drogi gminnej K340193 Niwa Zawiersze w km 2+800-3+200 w Kamienicy 11
Kamienica – Remont drogi gminnej Wąchały K340210 w km 0+600-1+200 w Zalesiu 12
Kamienica – Remont drogi gminnej K340197 Strzeltów w km 1+200-1+500 w Kamienicy


10 grudnia 2018
10 grudnia 2018
10 grudnia 2018