Prawie 100 tyś zł dla Ośrodeka Kultury w Łapszach Niżnych

 

Znane są już wyniki wniosków złożonych w programie  „Niepodległa” 2020. W sumie złożono 1353 wnioski. Samorządowe instytucje kultury złożyły ich 587, a NGO – 766.

Dofinansowanie otrzymało 121 wnioskodawców – 44 samorządowych i 77 NGO. Łączna kwota dofinansowania dla wszystkich projektów wyniosła 6 milionów złotych. Poszczególne projekty otrzymały dofinansowanie w wysokości od 10 tysięcy zł do 100 tysięcy złotych. W 121 wnioskach otrzymujących dofinansowanie znalazł się wniosek Gminnego Ośrodeka Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy na projekt SPISKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI, kwota dofinansowania wynosi 99 560,00 zł. Projekt uzyskał najwyższą przyznaną ocenę.

PW NIEPODLEGŁA został zaplanowany na lata 2017–20222 . Sześcioletni okres realizacji Programu wynika z założenia, że odzyskanie niepodległości przed stu laty nie było wydarzeniem jednorazowym, ale procesem. Pozwala on na przypomnienie i upamiętnienie szeregu wydarzeń, które wpłynęły na kształtowanie się Polski Niepodległej, w tym na zwrócenie uwagi na rocznice świętowane do tej pory jedynie regionalnie i lokalnie. Świętowanie stulecia obejmuje zarówno rocznice związane z wydarzeniami o charakterze militarnym, jak i politycznym, ustrojowym, społecznym oraz kulturalnym. Wszystkie te rocznice, które znajdą swoje odzwierciedlenie w projektach realizowanych w ramach trzech priorytetów Programu, składają się na opowieść o polskiej niepodległości, różnorodnie opowiadaną w zależności od miejsca czy kontekstu

zd: gok.lapszenizne.pl/

 


4 lipca 2020
3 lipca 2020
29 czerwca 2020