Archiwum

Krościenko przyjazne dzieciom niepełnosprawnym

6 kwietnia 2016  Autor:
Realizując nową Strategię Rozwoju Gminy na lata 2015-2022 gmina Krościenko w swoich działaniach rozpoczęła budowanie oferty turystyczno-rekreacyjno pobytowej dla grupy odbiorców, którymi są m.innymi rodziny z dziećmi i osoby niepełnosprawne.

XVII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

4 kwietnia 2016  Autor:
W dniu 31 marca br. w nowotarskim starostwie powiatowym odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. Po rozpoczęciu posiedzenia starosta Krzysztof Faber przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Wyniki konkursu w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

3 kwietnia 2016  Autor:
Wykaz zadań i realizujących je podmiotów, którym udzielono dotacji z budżetu Gminy Ochotnica Dolna w ramach otwartego konkursu projektów na realizację zadania własnego Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2016 roku

INFORMACJE I ALERTY

SZYBKI KONTAKT

Ośrodek zdrowia w Ochotnicy Dolnej:
tel: +48 18 542 86 78
Ośrodek zdrowia w Ochotnicy Górnej:
tel:+48 18 262 41 11
Ośrodek zdrowia w Tylmanowej:
tel: +48 18 262 50 26
Komisariat Policji w Krościenku:
tel: +48 18 26 23 007 / 997
Urząd Gminy Ochotnica Dolna:
tel: +48 18 262 09 10

CIEKAWOSTKI